ข้อมูลบริษัท

                                                                                                        

บริษัท จงซิง คัพ จำกัด เป็นบริษัทเชี่ยวชาญในการผลิตถ้วยกระดาษใช้แล้วทิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราได้จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ ถ้วยกระดาษใช้แล้วทิ้งของบริษัทเราเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในตลาด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตล้วนคัดสรรจากเยื่อกระดาษคุณภาพ ผิวสัมผัสของถ้วยกระดาษละเอียดเกลี้ยงเกลาไม่ระคายผิว ตัวถ้วยอยู่ทรง ไม่รั่วซึม ด้วยการพิมพ์อย่างประณีต ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต และผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวทีได้รับการยอมรับและชื่นชมจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย

ติดต่อ : โม
เบอร์โทร : 062-6744525 
E-Mail : zhongbaotaiguo@gmail.com