การปรับแต่งกระดาษคุณภาพสูง

การปรับแต่งกระดาษคุณภาพสูง

Sunday, Sep 9, 2018 0 comment(s)

ถ้วยกระดาษที่มีคุณภาพด้วยคุณสมบัติขนาดเล็กที่สวยงามและสะดวกสบายเสียทีมากของธุรกิจและผู้บริโภคในวันนี้มีหลายหมวดหมู่ของถ้วยกระดาษ, ถ้วยเย็น, ถ้วยร้อน, ถ้วยโฆษณา ฯลฯ เช่นเดียวกับคนใช้ประเภทของพราว เวลานี้คุณรู้วิธีการตัดสินคุณภาพของลักษณะถ้วยกระดาษมันได้หรือไม่ที่นี่เพื่อบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการเลือกกระดาษที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ้วยที่ดี โดยทั่วไปเมื่อซื้อส่วนใหญ่พึ่งพาวิธีการสังเกตการระบุคุณสมบัติลักษณะของถ้วยกระดาษ, ถ้วยกระดาษและคุณภาพการทดสอบการควบคุมที่ดีโดยทั่วไปดังนี้


   การทดสอบสมรรถภาพ: ทดสอบว่าถ้วยกระดาษสามารถเก็บของเหลวได้เช่นน้ำหรือไม่


  การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน: ทดสอบว่าถ้วยกระดาษหนาพอที่พิการได้อย่างง่ายดาย


   การทดสอบความเครียด: ไม่ว่าน้ำที่เต็มไปด้วยถ้วยกระดาษจะไม่ดี


  ทดสอบคืน: หลังจากโหลดเหลวหลังจากของเหลวเทออกถ้าคุณสามารถกู้คืนถ้วยกระดาษเดิม


  การทดสอบความแข็งแรง: ไม่ว่าจะอ่อนความเสียหายหลังจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยของเหลวถ้วย


 การทดสอบลักษณะ: เป็นรูปทรงถ้วยสวยงามรูปแบบที่มีความสวยงาม


  ทดสอบการใช้งาน: เมื่อใช้ถ้วยกระดาษรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีรสชาติเป็นสิ่งที่ดีก็จะไม่ต่อยปาก


การทดสอบความปลอดภัย: หลังจากที่ยกขึ้นถ้วยเต็มไปด้วยน้ำถ้วยจะพิการถ้าของเหลวที่หกรั่วไหลไปยังลูกค้า


Leave Your Comment